Fandom

BlazBlue Wiki

BlazBlue: Happy Trigger – Blue Drama Rebel One

761pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0

BlazBlue: Happy Trigger – Blue Drama Rebel One

BlazBlue Happy Trigger Blue Drama Rebel One
Album: BLAZBLUE -HAPPY TRIGGER- blue drama rebel one
Kana: ぶれいぶるう −HAPPY TRIGGER− ドラマCD ぶるどらりべるわん
Rōmaji: BureiBurū -HAPPY TRIGGER- Dorama CD Buru Dora Riberu Wan
Release Date: July 22nd, 2009
Number of Tracks: 7


Track listing

  • 1. Baitoda yo! Raguna-kun (バイトだよ!ラグナくん)
  • 2. Jin papa to ani-gata robo sono 1 (ジンパパと兄型ロボ その1)
  • 3. Otome no himitsu no naisho no onsen (乙女の秘密の内緒の温泉)
  • 4. Jin papa to ani-gata robo sono 2 (ジンパパと兄型ロボ その2)
  • 5. Noeru no dokidoki tsūhanseikatsu (ノエルのドキドキ通販生活)
  • 6. Jin papa to ani-gata robo sono 3 (ジンパパと兄型ロボ その3)
  • 7. Raguna tarō monogatari (ラグナ太郎物語)

Also on Fandom

Random Wiki